NOM API pro administraci účtu

Nastavení účtu, přidání a mazání zařízení, administraci náhledových účtů, emailových notifikací a mnoho dalšího lze provádět pomocí našeho API.

NOM API pro automatizovaný přenos dat

Vhodně zvoleným GET dotazem lze přenášet data ze zařízení do externích systémů, dispečinků a vizualizačních nástrojů.

Dokumentace pro implementaci a testy zde:

Přihlašovací údaje

Každý uživatel má automaticky vygenerované unikátní API přihlašovací údaje, které jsou zobrazeny v osobních údajích (MENU Můj profil / Osobní údaje.) jako API login / API Secret.