V aplikaci lze vytvořit libovolné množství náhledových účtů, které slouží pro nahlížení na jednotlivá zařízení bez možnosti zařízení smazat, či jinak měnit jejich údaje. Uživatel s náhledovým účtem dostává automaticky souhrnné měsíční výpisy pro jednotlivá zařízení a může dostávat alarmy ze zařízení.

Kdo může vytvořit náhledový účet

Náhledové účty může vytvářet pouze majitel hlavního účtu, který má zadané fakturační údaje a k danému hlavnímu účtu má přiřazena zařízení.

Ruční vytvoření náhledového účtu

Náhledový účet může vytvořit majitel hlavního účtu v hlavním horním menu „Můj profil“. V záložce „Náhledové účty“ zvolit „+ Přidat náhledový účet“. Náhledový účet lze vytvořit vyplněním povinných údajů a označením zařízení, pro který je náhledový účet vytvářen. U každého zařízení lze zvolit, zda budou na náhledový účet zasílány alarmy z daného zařízení. Po uložení odejde automaticky notifikační email s přihlašovacími údaji a náhledový účet bude aktivován po potvrzení notifikačního emailu.

Volba „Náhledový účet pro všechna nově přidaná zařízení“ – pokud je vybrána tato volba, bude každé nově přidané zařízení na hlavním účtu automaticky přiřazeno také danému náhledovému účtu.

Automatické vytvoření náhledového účtu

Každý hlavní účet má v menu Můj profil / Náhledové účty vygenerovaný unikátní odkaz pro zadávání žádostí o vytvoření náhledového účtu. Otevření odkazu v internetovém prohlížeči umožní vyplnění údajů pro vytvoření náhledového účtu žadatelem a odeslání žádosti majiteli hlavního účtu. Majitel hlavního účtu může žádost schválit, zamítnout a před schválením editovat.

Doporučený postup pro automatické vytvoření náhledových účtů:

  1. Majitel hlavního účtu pomocí tlačítka zkopíruje odkaz a mailem rozešle žadatelům o náhledové účty. Doporučujeme připojit informaci, jak jsou zařízení pojmenovaná (č.p., příjmení, jiné) a že pro vyhledání zařízení musí být zadané minimálně 3 znaky.
  2. Žadatelé o náhledové účty otevřou odkaz, vyplní a odešlou žádosti.
  3. Majiteli hlavního účtu začnou chodit emaily s odkazy pro schvalování žádostí.
  4. Žádosti je možné zamítnout, schválit, před schválením upravit, odebrat neoprávněně zadaná zařízení, nastavit zasílání alarmů.
  5. Pokud je žádost zamítnuta, je žadateli odeslán email s informací o zamítnutí žádosti.
  6. Pokud je žádost schválena, dojde automaticky k vytvoření náhledového účtu a žadatel obdrží přihlašovací údaje do aplikace NOM spolu s instrukcemi, jak náhledový účet aktivovat.