Jak smazat účet

Uživatel může smazat účet přímo v aplikaci NOM: Můj Profil / Osobní údaje – stiskem tlačítka „Smazat účet“.

Jaká data budou smazána

Ihned po smazání hlavního účtu jsou odstraněna veškerá data uživatele. Data k zařízením napojených na smazaný hlavní účet jsou automaticky odebrána po 30 dnech od smazání hlavního účtu.

Při smazání náhledového účtu jsou odstraněna jen data uživatele náhledového účtu, zařízení a jejich data se nemažou.