ID zařízení je unikátní identifikátor zařízení v IoT sítích. Zařízení jsou rozpoznána podle tohoto ID. Stejnou identifikaci pomocí ID zařízení používá také aplikace NOM. ID zařízení je použito pro načtení zařízení a jeho přidání k účtu uživatele.

Na zařízeních NORIA SMART je ID zobrazeno na displeji, na odečítacích jednotkách pro vodoměry, elektroměry či na vodoměrech s IoT vysílačem je ID vytištěno na výrobním štítku.