Administrátorské účty, slouží majiteli hlavního účtu ke sdílení administrátorských oprávnění s dalšími uživateli. Vytvořením administrátorského účtu je umožněno danému uživateli provádět na hlavním účtu změny se stejnými právy jako má majitel hlavního účtu.

Kdo může vytvořit administrátorský účet

Administrátorské účty může vytvářet pouze majitel hlavního účtu, který má zadané fakturační údaje a k danému hlavnímu účtu má přiřazena zařízení.

Jak vytvořit administrátorský účet

Administrátorský účet lze vytvořit v hlavním horním menu „Můj profil“. V záložce „ Administrátorské účty“ zvolit „+ Přidat administrátorský účet“. Administrátorský účet lze vytvořit vyplněním povinných údajů. U každého zařízení lze zvolit, zda pro dané zařízení budou odesílané alarmy, tuto volbu lze nastavit také automaticky pro další nově přidaná zařízení. Po uložení odejde automaticky notifikační email s přihlašovacími údaji a administrátorský účet bude aktivován po potvrzení notifikačního emailu.