Aplikace Noria Online Monitoring

Aplikace NOM zpracovává data ze zařízení NORIA SMART, z kompatibilních odečítacích jednotek pro vodoměry a elektroměry a z vodoměrů s IoT vysílačem. Daná zařízení se automaticky po zapnutí (aktivaci) přihlásí do mobilní sítě (Sigfox, LoRa, NB-IoT) a začnou přenášet data, která jsou ukládána v aplikaci NOM. Pokud chce zákazník zobrazit data zařízení, provede registraci do aplikace NOM a pomocí ID uvedeného na zařízení toto zařízení načte. Aplikace NOM zpracuje a zobrazí veškerá data odeslaná zařízením 24 měsíců zpětně.

Implementací NOM API lze zajistit automatizovaný přenos dat do zákaznických a účetních systémů.

Mobilní aplikace

Nabízí zjednodušené náhledy k většině dostupných dat. Umožňuje správu účtu a zobrazuje alarmy a notifikace.

Alarmy a notifikace jsou zobrazovány a signalizovány v reálném čase pomocí tzv. PUSH notifikací.

Webová aplikace

Webová aplikace je dostupná na www.noriaonline.cz

Aplikaci lze využít pro správu monitorovaných zařízení, jako pomůcku pro přípravu vyúčtování či dispečink pro monitoring alarmů. Oproti mobilní verzi nabízí všechny funkce a jednoduché a přehledné ovládání.