1. Použití aplikace NOM je možné až po registraci a vytvoření tzv. hlavního účtu.
  2. Při registraci je nutné vyplnit ID zařízení, které bude monitorováno. Následně lze k vytvořenému účtu přidávat další zařízení. 
  3. Registraci by měl provádět majitel zařízení, po ukončení předplatného bude třeba uhradit fakturu za prodloužení služeb pro dané zařízení. 
  4. K hlavnímu účtu lze vytvořit náhledové účty, které slouží pro nahlížení na jednotlivá zařízení. Uživatel s náhledovým účtem dostává automaticky souhrnné měsíční výpisy a může dostávat alarmy ze zařízení.
  5. Podrobná nápověda k aplikaci NOM zde.