Jak se projeví porucha

Porucha odečítací jednotky se může projevit těmito způsoby:

  • jednotka nekomunikuje s mobilní sítí i přesto, že je umístěna v místě s kvalitním signálem
  • jednotka nenačítá otáčky terčíku – vodoměr se otáčí a v aplikaci NOM nejsou přírůstky spotřeby
  • jednotka nereaguje na přiložení magnetu blikáním červené LED

Před samotnou výměnou - restart

Ujistěte se, že je připojena anténa.

V případě výše uvedených problémů se doporučuje nejprve provést restart odečítací jednotky a následně vyhodnotit zda došlo k odstranění problému.

RESTART odečítací jednotky se provede přiložením magnetu na správnou pozici vedle červené LED. Po přiložení magnetu počkejte až LED začne blikat a magnet odeberte po dvanáctém bliknutí.

Při restartu odečítací jednotky dojde k vynulování všech čítačů. V případě, že jednotka komunikuje, aplikace NOM automaticky provede potřebné přepočty, aby nedošlo ke ztrátě dat. V grafech spotřeby se reset čítačů neprojeví.

Výměna vadné odečítací jednotky

Správně provedená výměna zajistí převod aktuálního předplatného na nové zařízení a přenesení všech historických dat z vadné odečítací jednotky. Postupujte prosím přesně podle níže uvedených kroků a dodržte jejich pořadí.

1. Provést výměnu odečítací jednotky v aplikaci NOM

V aplikaci NOM otevřít diagnostiku pro vadnou odečítací jednotku (oranžová ikona „i“) a stisknout tlačítko „Výměna vadné odečítací jednotky“. Do formuláře zadat ID nové odečítací jednotky a stisknout „Provést výměnu“. Lze zadat jen neaktivovanou odečítací jednotku.

2. Instalovat novou odečítací jednotku na vodoměr a provést její aktivaci

Na vodoměru demontovat vadnou odečítací jednotku a instalovat novou. Následně provést její aktivaci přiložením magnetu na správnou pozici vedle červené LED a jeho odebráním po šestém bliknutí.

3. Zadání synchronizačního odečtu

Vadná odečítací jednotka neodesílala korektně data, po instalaci nové odečítací jednotky je třeba zadat synchronizační odečet. Výpadek přenášených dat se projeví po zadání synchronizačního odečtu skokovým přírůstkem k datu zadání synchronizačního odečtu. Synchronizační odečet se provede dle návodu zde.