Popis volitelných alarmů

Maximální denní spotřeba:

Odečítací jednotka měří průběžně spotřebu od 0:00 do 24:00. Přesný údaj o denní spotřebě odesílá následující den a pokud je spotřeba větší než nastavená hodnota vygeneruje se alarm. Měření denní spotřeby je přesné až po časové synchronizaci odečítací jednotky, ta se provádí automaticky po aktivaci a pak 1x za tři měsíce – synchronizace je umožněna 1x týdně (každé pondělí). Pokud je jednotka synchronizovaná odesílá data v 5h a v 17h.

Únik vody:

Pokud během posledních 48 hodin nedošlo k poklesu průtoku (l/hod) pod nastavenou hodnotu v l/hod, vygeneruje se alarm.

Vysoký průtok:

Pokud je naměřen větší průtok, než je nastavená hodnota v l/hod, vygeneruje se alarm.

Zpětný průtok:

Pokud je během posledních 48 hodin naměřena celková hodnota zpětného průtoku v litrech větší než nastavená hodnota, vygeneruje se alarm.

Nulový průtok:

Pokud během posledních 21 dní nedosáhl průtok ani jedenkrát nastavenou minimální hodnotu v l/hod, vygeneruje se alarm.

Nastavení volitelných alarmů

Nastavení volitelných alarmů se provádí v záložce „Nastavení alarmů“, kde je vypsán seznam zařízení a aktuální nastavení pro daná zařízení. Pro změnu nastavení stiskněte ikonu „Nastavit parametry“ na konci řádku.

Kdy je změna nastavení provedena

Odečítací jednotka přijímá změny nastavení 1x týdně. Požadavek na změnu parametru je zařazen do fronty a 1x týdně odeslán do odečítací jednotky. Ke změně parametru v aplikaci dojde po úspěšném odeslání požadavku do odečítací jednotky. Alarm Maximální denní průtok je změněn okamžitě, neboť tento parametr je vyhodnocován v aplikaci a není třeba jej odesílat do odečítací jednotky.

Kdy se alarmy odesílají

Odečítací jednotka průběžně měří a ukládá měřené hodnoty do paměti. Data jsou odesílána 2x denně v intervalech po 12 hodinách. Průběžně měřené údaje jsou analyzovány a pokud dojde k překročení nastavených alarmových parametrů odešle se alarm. Alarmy jsou odesílány během standardní komunikace, tj. 2x denně.